Mukan

halokinetic potash-bearing salt in Kazakhstan

Geologic information

CountryKazakhstan
Location:53.5455, 49.0595
(click for info)
Site typearea
Deposit typehalokinetic potash-bearing salt
Evaporite basinPricaspian
Basin typepolyphasic basin
Geologic unitIren Fm or equivalent
Age
Paleozoic
Permian
Cisuralian
Kungurian
Minimum:Paleozoic-Permian-Cisuralian-Kungurian
Maximum:Paleozoic-Permian-Cisuralian-Kungurian
Commodities
Minerals
Potassium minerals:
Other minerals:
Geologic map unit53.5455, 49.0595
Nearby scientific dataFind additional scientific data near this location

Economic information

Production
StatusNone
Estimates of reserves or resources
Ore tonnage360 P2, 1000 P3Million tonnes
Data sourceKornev and others (1988)

Reference information

References

Kornev, G.S., Pleshcheyev, I.S., and Volchegurskiy, L.F., 1988, Tsentral'nyy Mukan; Novoye mestorozhdeniye kaliynykh soley v zapadnom Kazakhstane [Central Mukan; new potassium salt deposit in western Kazakhstan]: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Geologiya i Razvedka, v. 11, p. 102-105.