Kugitang

mixed stratabound potash-bearing salt and halokinetic potash-bearing salt in Turkmenistan

Geologic information

CountryTurkmenistan
Location:66.4159, 37.8791
(click for info)
Site typearea
Deposit typemixed stratabound potash-bearing salt and halokinetic potash-bearing salt
Evaporite basinCentral Asia Salt Basin
Basin typeintracratonic basin
Geologic unitGaurdak Fm
Age
Mesozoic
Jurassic
Upper Jurassic
Kimmeridgian-Tithonian
Minimum:Mesozoic-Jurassic-Upper Jurassic-Tithonian
Maximum:Mesozoic-Jurassic-Upper Jurassic-Kimmeridgian
Commodities
Minerals
Potassium minerals:
Other minerals:
Notes:3-6 layers of potash.
Geologic map unit66.4159, 37.8791
Nearby scientific dataFind additional scientific data near this location

Economic information

Production
StatusNone
Estimates of reserves or resources
Ore tonnage1) 144 C2; 2) 144Million tonnes
Grade of K2O2) 9.8-15.9% of ore
Data source1) Fedin (1981); 2) Rayevskiy and Fiveg (1973)

Reference information

References

Fedin, O.V., 1981, Otsenka perspektiv kaliyenosnosti verkhneyurskikh solyanykh otlozheniy yuga Sredney Azii [An evaluation of the prospects for potash-bearing capabilities in the Upper Jurassic salt deposits in southern Central Asia], in Yanshin, A.L., and Zharkov, M.A., eds., Stroyeniye i usloviya formirovaniya mestorozhdeniy kaliynykh soley [The structure and formation conditions of potash salt deposits]: Novosibirsk, USSR, Izd. Nauka, Sibirsk. Otdel., p. 171-176.
Rayevskiy, V.I., and Fiveg, M.P., 1973, Mestorozhdeniya kaliynykh soley SSSR; metody ikh poiskov i razvedki [Deposits of potassium salts in the USSR; methods of exploration and surveying]: Leniingrad, Izd. Nedra, Leningr. Otd., 344 p.
Vysotskiy, E.A., Garetskiy, R.G., and Kislik, V.Z., 1988, Kalienosnye basseiny mira [Potassium-bearing basins of the world]: Minsk, Izd. Nauka i Tekhnika, Byelorussian SSR, 387 p.