Akbash

mixed stratabound potash-bearing salt and halokinetic potash-bearing salt in Uzbekistan

Geologic information

CountryUzbekistan
Location:66.571, 38.1703
(click for info)
Site typearea
Deposit typemixed stratabound potash-bearing salt and halokinetic potash-bearing salt
Evaporite basinCentral Asia Salt Basin
Basin typeintracratonic basin
Geologic unitGaurdak Fm
Salt structureTyubegatan
Age
Mesozoic
Jurassic
Upper Jurassic
Kimmeridgian-Tithonian
Minimum:Mesozoic-Jurassic-Upper Jurassic-Tithonian
Maximum:Mesozoic-Jurassic-Upper Jurassic-Kimmeridgian
Commodities
Minerals
Potassium minerals:
Other minerals:
Notes:On Tyubegatan brachyanticline.
Geologic map unit66.571, 38.1703
Nearby scientific dataFind additional scientific data near this location

Economic information

Production
StatusNone
Estimates of reserves or resources
Ore tonnage266.5 C2Million tonnes
K2O tonnage32 C2Million tonnes
Grade of K2O12% of ore
Data sourceFedin (1981)

Reference information

References

Fedin, O.V., 1981, Otsenka perspektiv kaliyenosnosti verkhneyurskikh solyanykh otlozheniy yuga Sredney Azii [An evaluation of the prospects for potash-bearing capabilities in the Upper Jurassic salt deposits in southern Central Asia], in Yanshin, A.L., and Zharkov, M.A., eds., Stroyeniye i usloviya formirovaniya mestorozhdeniy kaliynykh soley [The structure and formation conditions of potash salt deposits]: Novosibirsk, USSR, Izd. Nauka, Sibirsk. Otdel., p. 171-176.
Garrett, D.E., 1996, Potash; Deposits, processing, properties and uses: New York, Chapman and Hall, 734 p.
Osichkina, R.G., 2006, Regularities of trace element distribution in water-salt systems as indicators of the genesis of potassium salt rocks; An example from the Upper Jurassic halogen formation of central Asia: Geochemistry International, v. 44, no. 2, p. 164-174.
Rayevskiy, V.I., and Fiveg, M.P., 1973, Mestorozhdeniya kaliynykh soley SSSR; metody ikh poiskov i razvedki [Deposits of potassium salts in the USSR; methods of exploration and surveying]: Leniingrad, Izd. Nedra, Leningr. Otd., 344 p.